Пълна съвместимост с GIS софтуер.
Оценка на щетите чрез анализ на цифрови данни в GIS софтуер.
Оценка на щетите чрез анализ на цифрови данни в GIS софтуер.