Изследване на място и оценка на увредените култури от диви прасета.
Оценка на щетите на място от природни бедствия.