Изследване на място и оценка на увредените култури от диви прасета.

Класифициране и оценка на щетите на полето с използване на GIS софтуер.